صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 56-98 یک مرحله ای

تعميرات و نگهداري شبكه و انشعابات منطقه يك همدان بر اساس فهرست بهاي 1397

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 56-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : تعميرات و نگهداري شبكه و انشعابات منطقه يك همدان بر اساس فهرست بهاي 1397

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 15/080/652/000 (پانزده ميليارد و هشتاد ميليون و ششصد و پنجاه و دو هزار)ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 754/033/000 (هفتصد و پنجاه و چهار میلیون و سي و سه هزار) ريال مي باشد.که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

3- مدت اجراي پروژه 730 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 04/10/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز چهار شنبه 02/11/1398 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد.

 

تلفن : 4- 8260571 3 ، 8 – 8261075 3 ، دورنويس : 38256207 = 081

آدرس اينترنت : WWW. nigc-hm . ir

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/10/04 - ١١:٤٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 204

خروج
تصاویر منتخب