صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 42-98 یک مرحله ای

نشت گيري،زنگ زدايي و رنگ آميزي 12000 انشعاب فلزي و پلي اتيلن منطقه يك همدان

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 42-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : نشت گيري،زنگ زدايي و رنگ آميزي 12000 انشعاب فلزي و پلي اتيلن منطقه يك همدان

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 3/964/561/000 (سه ميليارد و نهصد و شصت و چهار ميليون و پانصد و شصت و يك هزار)ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 195/228/000 (يكصد و نود و هشت میلیون و دويست و بيست و هشت هزار) ريال مي باشد.که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

3- مدت اجراي پروژه 270 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 11/07/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز پنجشنبه 02/08/1398 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد.

 

تلفن : 4- 8260571 3 ، 8 – 8261075 3 ، دورنويس : 38256207 = 081

آدرس اينترنت : WWW. nigc-hm . ir

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/07/09 - ١٢:٥٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 341

خروج
تصاویر منتخب