صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 41-98 یک مرحله ای

انجام خدمات كنتور خواني و توزيع صورتحساب در سطح استان همدان

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 41-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : انجام خدمات كنتور خواني و توزيع صورتحساب در سطح استان همدان بجز شهرستانهاي ملاير، نهاوند، فامنين و شهر قهاوند بر اساس دستورالعمل شوراي عالي كار در سال 1398

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 32/100/499/000 (سي و دو ميليارد و يكصد ميليون و چهارصد و نود و نه هزار)ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/605/025/000 (يك ميليارد و ششصد و پنج میلیون و بيست و پنج هزار) ريال مي باشد.

که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

3- مدت اجراي پروژه 210 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 08/07/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه 29/07/1398 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد.

 

تلفن : 4- 8260571 3 ، 8 – 8261075 3 ، دورنويس : 38256207 = 081

آدرس اينترنت : WWW. nigc-hm . ir

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/07/07 - ٠٨:٢١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 328

خروج
تصاویر منتخب