صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 02-1400 یک مرحله ای

طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

 شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 02-1400 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS شهر ، روستاها و صنايع تغذيه شونده از ايستگاههاي CGS شهرستان كبودراهنگ( شامل كبودراهنگ ، شيرين سو ،گل تپه ، عليصدر، داق داق آباد، ويان، طاسران ، روعان، كوريجان، نيروگاه و فولاد گيان) بر اساس فهرست بهايGIS در سال 1398

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه 4/712/893/000 (چهار ميليارد و هفتصد و دوازده ميليون و هشتصد و نود و سه هزار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  235/645/000 (دويست و سي و پنج ميليون و ششصد و چهل و پنج هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 270 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 17/01/1400 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

مهلت بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 08/02/1400 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/01/16 - ١٤:٠٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 62

خروج
تصاویر منتخب