صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 1-1400 یک مرحله ای

گازرساني به صنايع شهرستان تويسركان فاز1

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 1-1400 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : گازرساني به صنايع شهرستان تويسركان فاز1

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه 8/450/000/000 (هشت ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   422/500/000 (چهارصد و بيست و دو ميليون و پانصد هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 270 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- متقاضيان بايد داراي حداقل رتبه  5 تاسيسات تجهيزات  باشند.

6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 15/01/1400 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

مهلت بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/01/14 - ١٣:٢١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 64

خروج
تصاویر منتخب