صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 54-99 یک مرحله ای

حفاظت و حراست از تاسيسات و اماكن و ادارات شركت گاز استان همدان براساس دستورالعمل شوراي عالي كار وطرح طبقه بندي مشاغل شركت ملي گاز در سال1399

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 54-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : حفاظت و حراست از تاسيسات و اماكن و ادارات شركت گاز استان همدان براساس دستورالعمل شوراي عالي كار وطرح طبقه بندي مشاغل شركت ملي گاز در سال1399

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  53/678/586/800 (پنجاه و سه ميليارد و ششصد و هفتاد و هشت ميليون و پانصد و هشتاد و شش هزار و هشتصد)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   2/683/929/000 (دو ميليارد و ششصد و هشتاد و سه ميليون و نهصد و بيست و نه هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

                     5- پيمانكاران تاييد صلاحيت شده توسط سازمان حراست وزارت نفت مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند.

6- پيمانكاران داراي تاييد صلاحيت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي (‌فعاليت نگهباني)  مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند.

7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر مي باشد.

8- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

9- بارگذاري آخرين صورتحسابهاي مالي حسابرسي شده در اسناد ارزيابي  الزامي مي باشد.

 

 

  متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 15/10/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه 07/11/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/10/16 - ١١:٢٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 86

خروج
تصاویر منتخب