صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 30-99 یک مرحله ای

انجام كارهاي ساختماني، برقي و مكانيكال ايستگاه CGS روستاي عمان

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 30-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : انجام كارهاي ساختماني، برقي و مكانيكال ايستگاه CGS روستاي عمان

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه 5/944/343/052 (پنج ميليارد و نهصد و چهل و چهار ميليون و سيصد و چهل و سه هزار و پنجاه و دو )ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   297/217/000 ( دويست و نود و هفت میلیون و دويست و هفده هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 17/08/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز يكشنبه  09/09/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/08/19 - ١٣:٥٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 73

خروج
تصاویر منتخب