صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 25-99 یک مرحله ای

آگهي تجديد فراخوان تامين كالا

خريد كابل كاينار و آند MMO

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي تجديد فراخوان تامين كالا

مناقصه شماره 25-99 یک مرحله ای

       مناقصه گزار: شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه : خريد كابل كاينار و آند MMO با مشخصات زير:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   000/625/402 ( چهارصد و دو میلیون و ششصد و بيست و پنج هزار) ريال مي باشد.

2- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

*مهلت ارائه قيمت: حداكثر تا تاريخ 05/08/1398  در سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir      

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/07/22 - ١١:٤٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 77

خروج
تصاویر منتخب