صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


آگهي مزايده عمومي
مزايده شماره 1-98
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد اقلام مازاد خود را به شرح ذيل از طریق مزايده به فروش برساند.
 ٠٧:٣٨ - 1398/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 63-98 یک مرحله ای
گازرساني به صنايع شهرستانهاي رزن، كبودراهنگ و فامنين و گلخانه
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
 ٠٨:٠١ - 1398/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 61-98 یک مرحله ای
انجام پروژه تجميعي شامل(تعميرات شبكه،ابزاردقيق،حفاظت از زنگ، گازباني، كنتوربندي،كنتور خواني، انشعابات،امداد، امورمشتركين،
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
 ١٣:٥٢ - 1398/10/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 60-98 یک مرحله ای
گازرساني به صنايع شهرستانهاي اسدآباد و بهار
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
 ١٣:٥٠ - 1398/10/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 59-98 یک مرحله ای
گازرساني به صنايع شهرستان همدان
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
 ١٢:٢٨ - 1398/10/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب