صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


آگهي عمومي همراه با ارزيابي(فشرده)
مناقصه شماره 36-99
گازرساني به صنايع شهرستان ملاير فاز1
 ١٢:٣٨ - 1399/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی فشرده
مناقصه شماره 35-99 یک مرحله ای
گازرساني به صنايع شهرستان نهاوند فاز1
 ١٢:٣٧ - 1399/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي عمومي همراه با ارزيابي
مناقصه شماره 34-99 (فشرده)
گازرساني به صنايع شهرستان همدان فاز1
 ١٢:٣٥ - 1399/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 32-99 یک مرحله ای
تهيه مصالح، ساخت و نصب ايستگاه تقليل فشار CGS 200000متر مكعب در ساعت شماره سه همدان
 ٠٨:٢٠ - 1399/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 27-99 یک مرحله ای
ترميم و اصلاح ايستگاه مرغ آباد و غزل آباد (فامنين) شامل تهيه مصالح،حمل و اجرا CGS&TBS بطور كامل
 ٠٨:١٨ - 1399/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب