صفحه اصلی > مناقصات 


آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 52-99 یک مرحله ای
گازرساني به صنايع شهرستانهاي اسداباد و بهارفاز1
 ١١:٢٢ - 1399/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 53-99 یک مرحله ای
اجراي كارهاي باقيمانده ساختمان اداري رزن
 ١١:٢٢ - 1399/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 54-99 یک مرحله ای
حفاظت و حراست از تاسيسات و اماكن و ادارات شركت گاز استان همدان براساس دستورالعمل شوراي عالي كار وطرح طبقه بندي مشاغل شركت ملي گاز در سال1399
 ١١:٢٢ - 1399/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 51-99 یک مرحله ای
احداث شبكه توزيع گاز فولادي و پلي اتيلن و نصب انشعابات فلزي و پلي اتيلن بصورت پراكنده در شهرستان قهاوند تا سقف مبلغ تعيين شده
 ٠٨:٤٧ - 1399/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 50-99 یک مرحله ای
اجراي شبكه توزيع گاز فولادي و پلي اتيلن ونصب انشعابات فولادي و پلي اتيلن بصورت پراكنده در شهرستان اسدآباد تا سقف مبلغ تعيين شده
 ٠٨:٤٦ - 1399/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب