صفحه اصلی > اهداف شرکت 
به موجب اساسنامه شرکت گاز استان همدان اهداف و وظایف شرکت عبارت است از:

 1.  دریافت ، توزیع ، خرید و فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه.
2.  حفظ ، نگهداری و اداره عملیات مربوط به شبکه های توزیع گاز ، ایستگاههای تقلیل فشار ، ایستگاههای اندازه گیری ،  ایستگاههای حفاظت از زنگ و سایر تاسیسات و ابنیه مرتبط با فعالیتهای شرکت .
3.  ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی ، فروش گاز براساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء کیفیت خدمات قبل و بعد از فروش به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی .
 4.  مطالعات فنی ، مهندسی ، اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گازرسانی و ایجاد و احداث تاسیسات و ابنیه لازم جهت نیل به اهداف شرکت حسب برنامه های مصوب شرکت ملی گاز ایران .
5.  مشارکت و اهتمام در تهیه و تنظیم مقررات و استانداردهای فنی و ایمنی و لزوم رعایت ضوابط و استاندارد ها در کلیه زمینه های بهره برداری ، نگهداری تاسیسات و اطمینان از اجراء و رعایت ضوابط مذکور توسط مصرف کنندگان گاز طبیعی و همچنین فراهم آوردن شرایط مناسب و لازم جهت استفاده بهینه و منطقی از گاز طبیعی .
 6.  مراقبت و اهتمام لازم برای توسعه و پیشرفت فعالیتهای موضوعه شرکت از لحاظ علمی ، فنی و اقتصادی و کوشش در افزایش استفاده از سهم داخلی در طراحی ، ساخت و اجراء طرحهای توسعه ای  .
 7. اهتمام و کوشش بمنظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصی نیروی انسانی در جهت توسعه امر فعالیتهای موضوعه شرکت و افزایش بهره وری نیروی انسانی .
 8.  کوشش در اداره امور شرکت برمبنای بنگاههای اقتصادی ، بهینه سازی و بهره وری مناسب از امکانات و منابع و برقراری نظامهای حسابداری مدیریت و صنعتی .

تصاویر منتخب