صفحه اصلی > هیئت مدیره 
   

احمد رحیمی

رئیس هیت مدیره

   
   

عبدالله فیاض

نایب رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل

   
 

سعید احمدی تنها

عضو اصلی و معاون بهره برداری

امین عبادی

عضو اصلی و مدیر منطقه هفت عملیات انتقال گاز

یوسف ابراهیمی دهقان پور

عضو اصلی

 
 

محمود آقاسی

عضو علی البدل و رئیس امور مالی

 

امیر حسین اسکندری

عضو علی البدل و رئیس برنامه ریزی

 

تصاویر منتخب