صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 33-1400 یک مرحله ای

گازرسانی به صنایع شهرستان نهاوند(فاز2)

 

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 33-1400 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع شهرستان نهاوند(فاز2)

شرح مختصر کار:

1-مبلغ برآورد اولیه پروژه   20/000/000/000 (بیست ميليارد)ريال مي باشد.

2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/000/000/000 ( یک میلیارد) ريال مي باشد.

3-مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر مي باشد.

8-متقاضیان باید دارای رتبه حداقل 5 تاسیسات تجهیزات باشند.

9-قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت متناسب صنعت نفت (‌فرايند دامنه قيمت)،‌تعيين مي گردد.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 22/06/1400 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

مهلت بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 00/09 روز چهارشنبه مورخ 14/07/1400 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/06/22 - ٠٨:٠٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 206

خروج
تصاویر منتخب