صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 22-1400 یک مرحله ای

احداث ساختمان اداره گاز شهرستان ملاير

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 22-1400 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : احداث ساختمان اداره گاز شهرستان ملاير

شرح مختصر کار:

1-مبلغ برآورد اولیه پروژه    133/260/681/000 (یکصد و سی و سه ميليارد و دویست و شصت ميليون و ششصد و هشتاد و یک هزار )ريال مي باشد.

2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6/565/214/000 ( شش ميليارد و پانصد و شصت و پنج میلیون و دویست و چهارده هزار) ريال مي باشد.

3-مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر مي باشد.

8-متقاضیان باید دارای رتبه حداقل 5 ساختمان باشند.

9-قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت متناسب صنعت نفت (‌فرايند دامنه قيمت)،‌تعيين مي گردد.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 19/05/1400 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

مهلت بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 00/09 روز چهارشنبه مورخ 10/06/1400 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/05/19 - ١١:٥٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 473

خروج
تصاویر منتخب