صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 27-1400 یک مرحله ای

احداث سیستم اتصال زمین 19 مورد ایستگاه CGS در سطح استان همدان(شامل تهیه مصالح حمل و اجرا بطور کامل)

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 27-1400 یک مرحله ای

موضوع مناقصه : احداث سیستم اتصال زمین 19 مورد ایستگاه  CGS در سطح استان همدان(شامل تهیه مصالح حمل و اجرا بطور کامل)

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه 9/150/517/000  (نه ميليارد و یکصد و پنجاه ميليون و پانصد و هفده هزار )ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   457/526/000 ( چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و بیست و شش هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- متقاضيان بايد داراي رتبه نیرو متناسب باشند.

6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر مي باشد.

8-قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت متناسب صنعت نفت (‌فرايند دامنه قيمت)،‌تعيين مي گردد.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 03/05/1400 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

مهلت بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 00/09 روز دو شنبه مورخ 25/05/1400 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/05/06 - ٠٧:٥٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 200

خروج
تصاویر منتخب