صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي مناقصه

مناقصه شماره 24-1400 یک مرحله ای

اجرای خط انتقال 20 اینچ شهر همدان بر اساس فهرست بهای سال 1399

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي مناقصه

مناقصه شماره 24-1400 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : اجرای خط انتقال 20 اینچ شهر همدان بر اساس فهرست بهای سال 1399

شرح مختصر کار:

1-مبلغ برآورد اولیه پروژه   188/256/016/000  (یکصد و هشتاد و هشت ميليارد و دویست و پنجاه و شش ميليون و شانزده هزار )ريال مي باشد.

2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 7/665/120/000 ( هفت میلیارد و ششصد و شصت و پنج میلیون و یکصد و بیست هزار) ريال مي باشد.

3-مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر مي باشد.

6-قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت متناسب صنعت نفت (‌فرايند دامنه قيمت)،‌تعيين مي گردد.

7- بارگذاري آخرين صورتحسابهاي مالي حسابرسي شده در اسناد ارزيابي  الزامي مي باشد.

 

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 17/03/1400 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد مناقصه به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

مهلت بارگذاري اسناد حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 08/04/1400 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/03/12 - ٠٨:٣٩
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 737

خروج
تصاویر منتخب