صفحه اصلی > مناقصات 


آگهي مزايده عمومي
مزايده شماره 01-1400
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد اقلام مازاد اسقاطي خود (كنتور و رگولاتور آلومينيومي )را به شرح ذيل از طریق مزايده به فروش برساند.
 ١٠:٣٨ - 1400/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 33-1400 یک مرحله ای
گازرسانی به صنایع شهرستان نهاوند(فاز2)
 ٠٨:٠٥ - 1400/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 32-1400 یک مرحله ای
گازرسانی به شهرک صنعتی بوعلی3 همدان (فناوری برتر)
 ٠٨:٠٣ - 1400/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 31-1400 یک مرحله ای
گازرسانی به شرکت گوهر سهام ایرانیان (بهار اراضی لتگاه)
 ٠٩:١٤ - 1400/06/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 22-1400 یک مرحله ای
احداث ساختمان اداره گاز شهرستان ملاير
 ١١:٥٧ - 1400/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب