صفحه اصلی > هیئت مدیره 
   

آذرملک محمدی

رئیس هیت مدیره

   
   

عبدالله فیاض

نایب رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل

   
 

سعید احمدی تنها

عضو اصلی و معاون بهره برداری

امین عبادی

عضو اصلی و مدیر منطقه هفت عملیات انتقال گاز

حمیدرضا شهبازی

عضو اصلی و معاون مهندسی و اجرای طرحها

 
 

محمود آقاسی

عضو علی البدل و مشاور مدیر عامل

 

مجید الهیاری

عضو علی البدل و معاون بهره برداری

 

تصاویر منتخب