صفحه اصلی > تاریخچه و معرفی شرکت 
معرفی استان:
استان همدان با مساحت 20173 كيلومتر مربع در غرب كشور واقع شده و مركز آن شهر همدان است. اين استان داراي 10 شهرستان، 31 شهر و 1087روستا ميباشد. بر اساس سرشماري سال 1395، جمعيت استان بالغ بر 1733220 نفر بوده و از اين تعداد 64.9 % در نقاط شهري و 35.1% در نقاط روستايي سكونت دارند.
معرفی شركت:
از سال 1368منطقه 7 گازرساني به مركزيت همدان تشكيل و گازرساني را در استان همدان و استانهاي همجوار آغاز نمود و درسال 1378 با انحلال مناطق گازرساني، شركت گازاستان همدان بهصورت شركت سهامي خاص تأسيس و به شماره 5987 ثبت گردید.گستره فعاليت اين شرکت در سطح استان همدان می باشد، در حال حاضر پوشش گازرساني100% شهري و 99.8 % روستايي تحقق يافته و اين شركت خدمات گازرساني را در تمامي شهرها مناطق صنعتي و روستاهاي بالاي 20 خانوار ارائه ميكند.
محصولات و خدمات:
محصولات و خدمات شرکت مطابق با آنچه در اساسنامه ذکر شده عبارت است از توزيع و فروش گاز طبيعی جهت مصرف مشترکين جزء و عمده  و ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان (نظير امدادرسانی، توزيع قبوض، رسيدگی به شکايتها و درخواستهای مشتری و...) در سطح استان همدان میباشد. در اين راستا فرايندهاي اصلي شركت بر خدمات مهندسي و اجرايي توزيع گاز طبيعي ، فروش و پس از فروشمتمركز است.
تشريح فرآيند تعالي سازماني 
شركت گاز استان همدان بهعنوان يكي از شركتهاي گاز استاني کشور درسال 1383 اقدام به استقرار سيستم مديريت يكپارچه نموده و در سال 1397 براساس آخرين ويرايش استانداردهاي كيفيت، ايمني و بهداشت شغلی، محيط زيست، مديريت رضايت و مديريت شكايات، اين سيستم را بروزرساني و گواهينامه هاي مربوطه را از شرکتTuv Intercert  اخذ نموده است. با آغاز به کار دبيرخانه سرآمدي شرکت ملی گاز ایران، گاز استان همدان حركت در مسير تعالي را در سال 1396 شروع و پس از برگزاری آموزشهای تخصصی و سازماندهی کمیتهها، با استفاده از روش کارگاه پرسشنامه استاندارد 90 سؤالي نسبت به خودارزیابی اقدام نمود، دراين سال شركت بعد از تعریف و اجراي برنامههای بهبود، موفق به كسب گواهينامه تعهد به تعالي گرديد. با استمرار برنامههای بهبود در سال 1397 علاوه بر تعمیق و بازآموزی  دورههاي آموزشی تخصصی از روش کارگاه پروفرما برای خودارزیابی و تعيين اقدامها و برنامههای بهبود استفاده گردید و با توجه به بهبودهاي انجام شده شركت موفق به كسب تقدیرنامه 2 ستاره شد. در سال جاری با هدف کسب تقدیرنامه 3ستاره از روش شبیه سازی جایزه براي خودارزيابي استفاده شده است كه حاصل آن استخراج تعداد 15 پروژه و 27 اقدام بهبود مي باشد(پيوست).
پروژههاي بهبود سالهای 1396 و 1397 متولی وضعیت پروژه
استقرار نظام برنامهریزی استراتژیک دفتر تعالي 100%  اتمام
احیای سیستم مدیریت یکپارچه دفتر تعالي 100%  اتمام
مدیریت فرآیندها دفتر تعالي 100%  اتمام
استقرار نظام مدیریت ریسک دفتر تعالي 100%  اتمام
استقرار ISO10002 & ISO10004 دفتر تعالي 100%  اتمام
استقرار ISO 50001 امور پژوهش 20% پيشرفت
طراحي و اجراء داشبورد مديريتي دفتر تعالي 50%  پيشرفت


ساختار سازماني :
 
سرمايه هاي انساني:
تعداد كل كاركنان شركت 985 نفر مي باشد كه 25 درصد آن رسمي و 11 درصد قرارداد مستقيم و 64 درصد پيمانكاري هستند. حدود 99 درصد كاركنان مرد مي باشند ، جدول زیر وضعيت تحصيلي ايشان را نمایش می دهد:
گروه كاركنان سطح تحصيلات
  زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس
كاركنان رسمي 3% 36% 20% 35% 6%
كاركنان قراردادمستقيم - 57% 27% 16% -
كاركنان پيمانكاري 7% 49% 18% 22% 4%

ارزشها و اهداف كلان :
ارزشها اهداف كلان
خدا محوری و ولايت مداري 
خدمت به مردم و پاسخگویی
کار گروهی برای سعادت همگانی
امانت داری
دانش مداری و نوآوری
ايثار
بهره وري و بهبود مستمر
 احترام وفروتنی
صرفه جویی
قانون مداری گ: گازرسانی از طریق نگهداری، نوسازی، تقویت و توسعه زیرساختها
ا:    ارتقا و حفظ رضایتمندی ذینفعان مبتنی بر شناسایی نیازها و انتظارات ایشان
ز:    زمینه سازی و فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در جهت بهبود مصرف انرژی
س: ساماندهی زنجیره تامین و توسعه همکاری با تامین کنندگان توانمند و متعهد
ر:   رشد شایستگی سرمایه انسانی و جلب مشارکت ایشان
ا:    استمرار جریان گاز و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت با رعایت کلیه قوانین و استانداردها
م:  مدیریت اقتصادی و HSE فعالیتها و پروژه های شرکت در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی
د:  دستیابی به دانش و فناوری نوین در جهت بهبود فرآیندهای گازرسانی و ارائه خدماتمشتريان حال و آينده:
مشتريانفعلي شركت بهعنوان مشتركين گاز طبيعي با شماره اشتراك منحصربهفرد شناسايي شدهاند و مشتریانآینده در صنعت به نام متقاضي معروف ميباشند. جدول زیر نوع خدمات دریافتی مشتریان حال و آینده را نمایش می دهد:
مشتريان نوع خدمات دریافتی
مشتركين ارائه گاز طبيعي مستمر و ايمن / خدمات پس از فروش با كيفيت
متقاضيان پاسخگويي و اشتراك پذيري
در كل مشتريان شركت با سه ديدگاه دسته بندي ميشوند: 
*از ديدگاه حجم مصرف و فشار گاز دريافتي، مشترکین به دو دسته جزء و عمده بخش بندي مي شوند (كه %99.9 مشتركين در دسته جزء قرار دارند)
* ديدگاه مصرف ( خانگي، تجاري و صنعتي )                                                         * ديدگاه جغرافيايي ( شهري و روستايي)
                              
تامین کنندگان: بخش‌بندي تامين كنندگان شرکت مطابق جدول زير است. 
گروه تامین کننده نوع خدمات دریافتی
تامین کنندگان کالا کالا (لوله، اتصالات، شیرآلات و ایستگاهها)
پیمانکاران اجرایی اجرای پروژهها
مشاورین طراحی، نظارت عالیه، مدیریت، بازرسی فنی و ...
پیمانکاران خدماتی تامین نیروی خدمات، حراست ، نظارت، تامین حمل و نقل و ...
شركت انتقال گاز گاز طبيعي

نوآوريهاي حوزه تكنولوژي گاز :
ايمن سازي درب فيلتر سپريتور 
هوشمندسازي هيتر ايستگاهها
طراحي و ساخت دستگاههاي بودار كننده تزريقي الكترونئوماتيكي.
جوشكاري بهروش بات فیوژن به عنوان اولين شركت گاز استاني.
ساخت دستگاه تست كنتور ديافراگمي به عنوان اولين شركت گاز استاني .
ساخت پالسر LF جهت كنتورهاي توربيني با توانائي ارسال دو پالس.
ساخت ايستگاههاي كابينتي 250 به 60 با حجم كوچك بهعنوان اولين شركت گاز استاني.
ساخت سيستم كنترل صحت عملكرد كنتورهاي توربيني بدون بازكردن آن از روي خط.
ساخت پمپ تزريق مركاپتان.

تصاویر منتخب