صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های کالا و تجهیزات 
عنوان تاریخ بارگزاری
خرید Storage و متعلقات بهمراه نصب و راه اندازی، آموزش و پشتیبانی (مطابق با مشخصات فنی درخواستی) با گارانتی یکساله و وارانتی لازم اعم از تضمین کیفیت محصول، خدمات پس از فروش. 1399/11/18
تجدیدخرید (محدود) سرور و تجهیزات GIS با نصب و راه اندازی آموزش، باگارانتی 12ماهه و وارانتی لازم اعم از تضمین کیفیت محصول، خدمات پس از فروش 1399/08/01
خرید سرور و تجهیزات GIS با نصب و راه اندازی آموزش، باگارانتی 12ماهه و وارانتی لازم اعم از تضمین کیفیت محصول، خدمات پس از فروش 1398/11/26
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه UPS با تابلوهای حفاظت و ملحقات و 128 دستگاه باتری 12 ولت 100 آمپر 1398/09/26
خرید،نصب و راه اندازی، آموزش و پشتیبانی سرور و تجهیزات شبکه (مطابق با مشخصات فنی درخواستی) با گارانتی یکساله و وارانتی لازم اعم از تضمین کیفیت محصول، خدمات پس از فروش. 1398/09/25
خرید80 دستگاه کیس و60 دستگاه مانیتور (مطابق با مشخصات فنی درخواستی)با گارانتی دوساله و وارانتی لازم اعم ازتضمین کیفیت محصول ،خدمات پس ازفروش 1398/08/25
خرید80 دستگاه کیس و60 دستگاه مانیتور (مطابق با مشخصات فنی درخواستی) 1398/07/10
خرید، نصب و راه اندازی، آموزش و پشتیبانی سرور و تجهیزات شبکه (مطابق با مشخصات فنی درخواستی) با گارانتی یکساله و وارانتی لازم اعم از تضمین کیفیت محصول،خدمات پس از فروش. 1398/02/25
خرید، نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی تجهیزات شبکه(مطابق بامشخصات فنی درخواستی) باگارانتی یکساله و وارانتی لازم اعم ازتضمین کیفیت محصول،خدمات پس ازفروش 1397/02/25
تامین /نصب وپشتیبانی سیستم شوت نجات افراد(Escape Chute) 1395/10/14
[2 ]   صفحه بعدی >>