صفحه اصلی > معرفی شرکت > مشاوران مدیرعامل 

مشاوران معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران


مشاوران معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

 

حسین ربیعیان

 

 

سعید پاک سرشت

مشاور معاون وزير نفت و مديرعامل در امور فرهنگی

مشاور معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملی گاز ايران

در حوزه هاي «پياده سازی و استقرار طرح جامع شركت ملی گاز ايران» و

«راه اندازی صندوق غيردولتی پژوهش و فناوری صنعت گاز با هدف توسعه فضای کسب و کار دانش بنیان»

 

 

 

 

خانم زهرا حسین زاده

 

 

                                                                            

 

مشاور معاون وزير نفت و مديرعامل در امور زنان و خانواده