صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 71-98 یک مرحله ای

احداث خط انتقال،شبكه تغذيه گاز و ساخت و اجرا و نصب CGS دوم شهر ملاير

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 71-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : احداث خط انتقال،شبكه تغذيه گاز و ساخت و اجرا و نصب CGS دوم شهر ملاير

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه   75/651/926/000 (هفتاد و پنج ميليارد و ششصد و پنجاه و يك ميليون و نهصد و بيست و شش هزار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/481/039/000 (سه ميليارد و چهارصد و هشتاد و يك میلیون و سي و نه هزار) ريال مي باشد.

                       که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

مدت اجراي پروژه 360 روز مي باشد .

متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس ⦁ www.setadiran.ir  باشند.

ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده الزامي است.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز از مورخ 25/12/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه  19/01/1399 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/12/24 - ٠٧:٤٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 433

خروج
تصاویر منتخب