صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 22-99 یک مرحله ای
انجام كارهاي ساختماني، برقي و مكانيكال ايستگاه CGS & TBS روستاي عمان
 ٠٩:٠٥ - 1399/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 21-99 یک مرحله ای
انجام كارهاي ساختماني، برقي و مكانيكال ايستگاه CGS دهفول نهاوند
 ٠٩:٠٣ - 1399/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 19-99 یک مرحله ای
گازرساني به صنايع شهرستان تويسركان فاز1
 ٠٨:٣٦ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 17-99 یک مرحله ای
انجام خدمات دفتري،تاسيساتي،نماينده ايمني و بهداشت و خدمات تنظيفات شركت گاز استان همدان بر اساس دستورالعمل شوراي عالي كار و طرح طبقه بندي مشاغل شركت ملي گاز در سال 1399
 ١٣:٢٨ - 1399/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 16-99 یک مرحله ای
عمليات باقيمانده احداث ساختمان اداري رزن
 ٠٨:٠٨ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب