صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 6-99

شركت گاز استان همدان

خريد لوله فلزي 4 اينچ به طول 25000 متر با مشخصات زير:

 

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي فراخوان تامين كالا

مناقصه شماره 6-99 

  « يك مرحله اي»

 

 

 

الف)شرايط مناقصه: 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1/125/000/000 (يك ميليارد و يكصد و بيست و پنج ميليون) ريال می باشد که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

ب) شرايط متقاضي( جهت ارزيابي)

         1- نامه اعلام آمادگي جهت شركت در مناقصه.

          2-تصوير اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات شركت.       

3-رزومه كامل شركت همراه با تاييديه هاي لازم .

  4- ارائه كد اقتصادي-شناسه ملي شركت. 

 5-شركت كنندگان بايد عضو سامانه EP باشند.

*مهلت ارائه مدارك: از تاريخ درج آگهي حداكثر تا تاريخ 19/3/1399 مي باشد. 

            ضمنازمان تحويل اسناد مناقصه و گشايش پاكتهاي مالي متعاقبا اعلام ميشود.

مهلت تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اطاق 207 -  امورقراردادها می باشد.

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي گاز ايران

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي فراخوان تامين كالا

مناقصه شماره 6-99 

  « يك مرحله اي»

 

 

مناقصه گذار: شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه : خريد لوله فلزي 4 اينچ به طول 25000 متر با مشخصات زير:

برنامه زمانبندي تحويل كالا VALUE TOTAL

 QTY DESCRIPTION ITEM NO

زمان كل پيمان 60 روز 22.500.000.000 25000 LINE PIPES, API GRADE B , E.R.W. BLACK  BEVELLED ENDS DOUBLE RANDOM LENGTH OF 12 METERS FOR 2" & LARGER, AND SQUARE ENDS SINGLE RANDOM  LENGTH OF 6 METERS FOR 1-1/2" & SMALLER,  MATERIAL, MANUFACTURING, DIMENSIONS,  TESTING, TOLERANCES AND MARKING ACCORDING TO  IGS-M-PL-001-1(1) 

 NOTE:PIPE TO BE USED FOR GAS DISTRIBUTION NET WORKS

 NOM.SIZE IN.  OD(IN.   MM)  WT(IN.  MM)  SCH 01

  4"         (4.5"     114.3 mm)    w.t 0.172"                       

  22.500.000.000 25000 TOTAL VALUE

 

الف)شرايط مناقصه: 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/125/1 (يك ميليارد و يكصد و بيست و پنج ميليون) ريال می باشد که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

ب) شرايط متقاضي( جهت ارزيابي)

         1- نامه اعلام آمادگي جهت شركت در مناقصه.

          2-تصوير اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات شركت.       

3-رزومه كامل شركت همراه با تاييديه هاي لازم .

  4- ارائه كد اقتصادي-شناسه ملي شركت. 

 5-شركت كنندگان بايد عضو سامانه EP باشند.

*مهلت ارائه مدارك: از تاريخ درج آگهي حداكثر تا تاريخ 19/3/1399 مي باشد. 

            ضمنازمان تحويل اسناد مناقصه و گشايش پاكتهاي مالي متعاقبا اعلام ميشود.

مهلت تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اطاق 207 -  امورقراردادها می باشد.

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/03/07 - ١٠:٣٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1181

خروج
تصاویر منتخب