صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 4-99 یک مرحله ای

طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS روستاهاي تغذيه شونده از ايستگاههاي CGS بخش نهاوند شامل (‌نهاوند-وسج-دهفول-كوهاني-فيروزان-كهريز-سفيدخانه-شهرك صنعتي-جهان آباد) بر اساس فهرست بهايGIS در سال 1398

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 4-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS روستاهاي تغذيه شونده از ايستگاههاي CGS بخش نهاوند شامل (‌نهاوند-وسج-دهفول-كوهاني-فيروزان-كهريز-سفيدخانه-شهرك صنعتي-جهان آباد) بر اساس فهرست بهايGIS در سال 1398

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه    4/825/056/000 (چهارميليارد و هشتصد و بيست و پنج ميليون و پنجاه و شش هزار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   241/253/000 (دويست و چهل و يك میلیون و دويست و پنجاه و سه هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 270 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 16/02/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روزسه شنبه  06/03/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/02/17 - ١٠:١٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1648

خروج
تصاویر منتخب