صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

74 واحد صنعتي و كشاورزي طي پنج ماهه اول سالجاري در استان همدان گازدار شده اند.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان همدان : مديرعامل شركت گاز استان همدان اعلام نمود: از ابتداي سالجاري تا پايان مردادماه تعداد 74 واحد صنعتي،كشاورزي ،جزء یا عمده گازدار شده اند و قريب به 3 ميليون ليتر در مصرف ساليانه سوخت مايع صرفه جويي شده است. طي پنج ماه سالجاري 1/88 كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع (شهري:2/86 كيلومتر و روستايي: 9/1 كيلومتر) اجرا، 1180 انشعاب (شهري:796 و روستايي:384) نصب ، 4 هزار و 502 اشتراك پذيرش شده اند و 3 هزار و 407 خانوار تحت پوشش استفاده از گاز طبيعي قرار گرفته اند و 1068 ميليون متر مكعب گاز مصرف شده است.

74 واحد صنعتي و كشاورزي طي پنج ماهه اول سالجاري در استان همدان گازدار شده اند.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان همدان : مديرعامل شركت گاز استان همدان اعلام نمود: از ابتداي سالجاري تا پايان مردادماه تعداد 74 واحد صنعتي،كشاورزي ،جزء یا عمده گازدار شده اند و قريب به 3 ميليون ليتر در مصرف ساليانه سوخت مايع صرفه جويي شده است. طي پنج ماه سالجاري 1/88 كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع (شهري:2/86 كيلومتر و روستايي: 9/1 كيلومتر) اجرا، 1180 انشعاب (شهري:796 و روستايي:384) نصب ، 4 هزار و 502 اشتراك پذيرش شده اند و 3 هزار و 407 خانوار تحت پوشش استفاده از گاز طبيعي قرار گرفته اند و 1068 ميليون متر مكعب گاز مصرف شده است.

مهندس عبدا... فياض اضافه كرد: تا پايان مردادماه سالجاري تعداد كل مشتركين استان ، 611 هزار و 853 مشترك (خانگي: 568051 مورد ، تجاري و عمومي: 41011 مورد ، مشترك صنعتي ،جزء ، عمده و كشاورزي: 2740 مورد ، نيروگاه: 5 مورد ، تعداد جايگاههاي : CNG 46 مورد) جذب، تعداد 320 هزار و 82 علمک نصب و تعداد 640 هزار و 289 خانوار (9/99%) تحت پوشش استفاده از گازطبيعي قرار گرفته اند.همچنين 9 هزار و 256 كيلومتر شبكههاي تغذيه و توزيع گاز دراستان اجرا شده و 1026 روستا از 1087 روستاي استان گازدار مي باشد و تعداد 61 روستا، خالي از سكنه و يا زير 20 خانوار و سخت مسير هستند.

مديرعامل شركت گاز استان همدان در پايان اعلام نمود: شركت گاز استان همدان در زمينه گازرساني به شهر زاهدان، پيشرو مي باشد، به طوري كه تا پايان مردادماه سالجاري 67 هزار و 92 متر شبكه گذاري پلي اتيلن و 3 هزار و 290 متر شبكه گذاري فلزي انجام شده است. طي 6 ماه حدود 53 درصد پروژه محوله كه شامل اجراي 135755 متر شبكه ، احداث و نصب 5 ايستگاه تقليل فشار و نصب 540 انشعاب مي باشد، انجام شده است.

 

روابط عمومي

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/06/05 - ١٥:٥٣
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1718

خروج
تصاویر منتخب