صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

اصلاحیه مناقصه شماره 28-98 یک مرحله ای

تخريب و احداث ساختمان اداري اداره گاز منطقه دو همدان(اصلاحيه)

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 28-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : تخريب و احداث ساختمان اداري اداره گاز منطقه دو همدان(اصلاحيه)

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

1-مبلغ برآورد اولیه پروژه 109/675/723/688 ( يكصد و نه ميليارد و ششصد و هفتاد و پنج ميليون و هفتصد بيست و سه هزار و ششصد و هشتاد و هشت)ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4/161/514/000 (چهار ميليارد و يكصد و شصت و يك میلیون و پانصد و چهارده هزار) ريال مي باشد.که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

3- مدت اجراي پروژه 540 روز مي باشد .

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 12روز مهلت دارند ضمن نامه اعلام آمادگي جهت شركت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اينترنتي ذیل اقدام نمایند.

 

 

تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 11 روزيكشنبه 27/05/1398 می باشد.

محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اتاق 207 - امورقراردادها می باشد.تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

 

تلفن : 4- 8260571 3 ، 8 – 8261075 3 ، دورنويس : 38256207 = 081

آدرس اينترنت : WWW. nigc-hm . ir

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/05/09 - ١١:٣٩
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 322

خروج
تصاویر منتخب