صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

بيش از هزار و دويست خانوار طي سه ماهه اول سالجاري در استان همدان تحت پوشش استفاده از نعمت گاز طبيعي قرار گرفته اند.

از ابتداي سالجاري تا پايان خردادماه 65/7 كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع (64 كيلومتر در شهرها و 1/7 كيلومتر در روستا) اجرا ، 766 انشعاب (415 انشعاب شهري و 351 انشعاب روستايي) نصب ، ‌3 هزار و 892 اشتراك (2616 اشتراك شهري و 1276 اشتراك روستايي ) پذيرش شده اند و 1 هزار و 207 خانوار تحت پوشش استفاده از گاز طبيعي قرار گرفته اند و 701 ميليون متر مكعب گاز مصرف شده است. همچنين طي سه ماه ابتدايي سال جاري تعداد 27 واحد صنعتي،كشاورزي ،جزء یا عمده گازدار شده اند.

بيش از هزار  و دويست خانوار طي سه ماهه اول سالجاري در استان همدان تحت پوشش استفاده  از نعمت گاز طبيعي قرار گرفته اند. 

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان همدان : مديرعامل شركت گاز استان همدان اعلام نمود: از ابتداي سالجاري تا پايان خردادماه 65/7 كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع (64 كيلومتر در شهرها و 1/7 كيلومتر در روستااجرا ، 766 انشعاب (415 انشعاب شهري و 351 انشعاب روستايي) نصب ، ‌3  هزار و 892  اشتراك  (2616 اشتراك شهري و 1276 اشتراك روستايي ) پذيرش شده اند و  هزار و 207 خانوار تحت پوشش استفاده از گاز طبيعي  قرار گرفته اند و 701 ميليون متر مكعب گاز مصرف شده است. همچنين طي سه ماه ابتدايي سال جاري تعداد   27  واحد صنعتي،كشاورزي ،جزء یا عمده گازدار شده اند. 

عبدا... فياض اضافه كرد: تا پايان خردادماه سالجاري تعداد كل مشتركين استان ، 609 هزار و 489 مشترك (خانگي: 565987 مورد ،  تجاري و عمومي: 40700 مورد  ، مشترك  صنعتي ،جزء ، عمده و كشاورزي:   2753 مورد ، نيروگاه: 5 مورد ، تعداد جايگاههاي : CNG 44 موردجذب و تعداد 638 هزار و 449 خانوار (99/9%) تحت پوشش استفاده از گازطبيعي قرار گرفته اند9 هزار و 234 كيلومتر شبكه‌هاي تغذيه و توزيع گاز  دراستان  اجرا شده و تعداد 319 هزار و 666 علمک  نصب شده است. تعداد روستاهاي استان 1087 روستا مي باشد كه 1026 روستا گازدار و تعداد 61 روستا، خالي از سكنه و يا زير 20 خانوار و سخت مسير هستند.  

روابط عمومي  

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/04/22 - ١٥:٥٦
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1133

خروج
تصاویر منتخب