مناقصات
08:441397/10/8 شنبه
مناقصه شماره 54-97 یک مرحله ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت ملی گاز ایران 

شرکت گاز استان همدان 

سهامی خاص 

آگهی ارزیابی کیفی 

مناقصه شماره 54-97 یک مرحله ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع مناقصه : خرید 6700 دستگاه رگولاتور 160-65-25-6  متر مکعبی 

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد پروژه  مذکور را از طریق مناقصه با مشخصات ذیل به سازندگان واجد الشرایط واگذار نماید. 

برنامه زمانبندی تحویل کالا 

VALUE 

QTY 

(mt) 

DESCRIPTION 

ITEM 

مدت زمان قرار داد 60 روز می باشد،که می بایست کل کالا طی دو مرحله سی روز تحویل گردد. 

 

 

EASILY REMOVABLE WITHOUT REQUIRING SPECIAL    TOOLS THE REGULATOR SHALL HAVE EASY MOVING    PARTS WITHOUT STRESSES&BE CONSTRUCTED OF    QUALITY MATERIALS IN A WORKMANLIKE MANNER IN   ORDER TO ATTAIN GAS TIGHTNESS STABILITY OF    PERFORMANCE&SUSTAINED ACCURATE REGULATION         

OVER A PERIOD OF TIME & OVER THE RANGE OF   OPERATING CONDITIONS W/MIN. OF MAINTENANCE     WHEN REGULATING NATURAL GAS THE REGULATOR      SHALL BE OUTDOOR INSTALATION & ALL ITS PARTS   SHALL BE RESISTANT TO ATMOSPHERIC CORROSION    AS WELL AS THE CONTINUOUS ATTACK OF ODORIZED    

NATURAL GAS&METHANOL OTHER REQUIREMENTS AND   TERMS ACC.TO NIGC SPECIFICATION        IGS-MS-IN-201(2):2002& RELEVANT DATA SHEET      W/AIR.1.2KG/M3      

 

سی روز اول 

(عدد) 

سی روز  دوم 

(عدد) 

3000 

2000 

3.950.000.000 

5000 

6 SCM/H MAX.CAPACITY 

01 

1000 

500 

1.185.000.000 

1500 

25 SCM/H MAX.CAPACITY 

02 

150 

- 

555.000.000 

150 

65 SCM/H MAX.CAPACITY 

03 

50 

- 

175.000.000 

50 

GAS REGULATOR 160 M3/H 

 INLET PRESSURE 15-60 PSI  

OUTLET PRESSURE 2 PSI 

WITH LOW PRESSURE SHUT OFF 

 WITE HICH PRESSURE SHUT OFF 

 SAFETIY RILIFE VALVE  

  ACCORDING: IGS-M-IN-203 

 CONUSTRUCTION STANDARD IGS-M-IN-203 

GAS REGULATOR 160 M3/H 

04 

4200 

2500 

5.865.000.000 

6700 

TOTAL 

شرح مختصر کار: 

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 5/865/000 (پنج میلیارد و هشتصد و شصت و پنج میلیون )ریال  میباشد. 

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  293/250/000 (دویست و نود و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) ریال می باشدکه بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتی می باشد. 

3- مدت اجرای پروژه 60 روز می باشد . 

4-قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.  

5-شرکتهای متقاضی  باید عضو وندور لیست وزارت نفت باشند. 

  متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت
 اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
 

 

 .تاریخ تحویل مدارک (رزومه کاری،سوابق و مدارک عضویت در وندورلیست شرکت گازو...)   حداکثر تا ساعت 11 روز یک شنبه  30/10/1397 می باشد.  

محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اطاق 207 -  امورقراردادها می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد. *ضمنا هزینه درج آگهی به عهده پیمانکار برنده خواهد بود. 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8  8261075 3   ،    دورنویس :  38256207   = 081 

آدرس اینترنت :        WWW. nigc-hm . ir 

روابط  عمومی شرکت گاز استان همدان 

 

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان همدان است.
مجری سایت : شرکت سیگما