مناقصات
09:071397/10/15 شنبه
مناقصه شماره 55-97 یک مرحله ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت ملی گاز ایران 

 

شرکت گاز استان همدان 

سهامی خاص 

آگهی ارزیابی کیفی 

مناقصه شماره 55-97 یک مرحله ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع مناقصه : خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری شامل(‌ کنتورهای توربینی، تصحیح کننده ها، ترانسمیترهای فشار، دما و گیجهای فشار دما )   

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. 

شرح مختصر کار: 

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 6/806/913/750 (شش میلیارد و هشتصد و شش میلیون و نهصد و سیزده هزار و هفتصد و پنجاه )ریال  میباشد. 

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 340/346/000 (سیصد و چهل میلیون و سیصد و چهل و شش هزار) ریال می باشدکه بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتی می باشد. 

3- مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد . 

4- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری الزامی می باشد. 

5-قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.  

   

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند. 

 

 

.تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 11 روز یک شنبه  01/11/1397 می باشد.  

محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اطاق 207 -  امورقراردادها می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد. 

*ضمنا هزینه درج آگهی به عهده پیمانکار برنده خواهد بود. 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8  8261075 3   ،    دورنویس :  38256207   = 081 

آدرس اینترنت :        WWW. nigc-hm . ir 

 

روابط  عمومی شرکت گاز استان همدان 

 

 

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان همدان است.
مجری سایت : شرکت سیگما