مناقصات
09:021397/5/2 سه‌شنبه
مناقصه شماره 12-97 یک مرحله ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت ملی گاز ایران 

 

شرکت گاز استان همدان 

سهامی خاص 

آگهی ارزیابی کیفی 

مناقصه شماره 12-97 یک مرحله ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع مناقصه : احداث خط انتقال،شبکه تغذیه گاز و تهیه و ساخت و نصب ایستگاه CGS سوم شهر همدان   

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. 

شرح مختصر کار: 

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه   104/000/059/000   (یکصد و چهار میلیارد و پنجاه و نه هزار)ریال  می باشد. 

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/580/000/000 (سه میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال) ریال می باشدکه بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتی می باشد. 

3- مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد .  

4- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده الزامی می باشد. 

قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.  

   

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند. 

 

 

.تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 11 روز یک شنبه  21/05/1397 می باشد.  

محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اطاق 207 -  امورقراردادها می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد. 

*ضمنا هزینه درج آگهی به عهده پیمانکار برنده خواهد بود. 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8  8261075 3   ،    دورنویس :  38256207   = 081 

آدرس اینترنت :        WWW. nigc-hm . ir 

 

روابط  عمومی شرکت گاز استان همدان 

 

 

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان همدان است.
مجری سایت : شرکت سیگما