مناقصات
12:441397/12/18 شنبه
مناقصه شماره 65-97 یک مرحله ای
مناقصه شماره 65-97 یک مرحله ای

شرکت ملی گاز ایران

 

شرکت گاز استان همدان

سهامی خاص

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 65-97 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : تهیه مصالح، حمل و اجرای کامل سامانه خورشیدی تأمین برق ساختمان انبار کالا

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

           1-مبلغ برآورد اولیه پروژه   000/213/384/3 (سه میلیارد و سیصد و هشتاد و چهار میلیون و دویست و سیزده هزار)ریال می باشد.    

           2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   000/211/169 (یکصد و شصت و نه میلیون و دویست و یازده هزار) ریال می باشد.که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتی می باشد.

3-   مدت اجرای پروژه 180 روز می باشد .

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 12روز  مهلت دارند ضمن نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.

 

 

تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 11 روز دو شنبه  26/01/1398 می باشد.

محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اتاق 207 -  امورقراردادها می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 8261075 3   ،    دورنویس :  38256207   = 081

آدرس اینترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومی شرکت گاز استان همدان

 

 

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان همدان است.
مجری سایت : شرکت سیگما