مناقصات
09:131397/12/15 چهارشنبه
مناقصه شماره 62-97 یک مرحله ای
مناقصه شماره 62-97 یک مرحله ای

شرکت ملی گاز ایران

 

شرکت گاز استان همدان

سهامی خاص

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 62-97 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : تامین کادر نظارت ( مشاوره ای ) بر پروژه های گازرسانی استان همدان در سال 1398

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

           1-مبلغ برآورد اولیه پروژه  000/162/496/37 (سی و هفت میلیارد و چهارصد و نود و شش میلیون و یکصد و شصت و دو هزار )ریال می باشد.

           2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  000/808/874/1 (یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و هشت هزار) ریال می باشد.

می باشد که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتی می باشد.

3-   مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد .

4-    ارائه صورتهای مالی  حسابرسی شده  الزامی میباشد.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 12روز  مهلت دارند ضمن نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.

 

 

تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 11 روز سه شنبه  06/01/1398 می باشد.

محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اتاق 207 -  امورقراردادها می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

*ضمنا هزینه درج آگهی به عهده پیمانکار برنده خواهد بود.

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 8261075 3   ،    دورنویس :  38256207   = 081

آدرس اینترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومی شرکت گاز استان همدان

 

 

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان همدان است.
مجری سایت : شرکت سیگما