مناقصات
14:451397/7/2 دوشنبه
مناقصه شماره 36-97 یک مرحله ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت ملی گاز ایران 

 

شرکت گاز استان همدان 

سهامی خاص 

آگهی ارزیابی کیفی 

مناقصه شماره 36-97 یک مرحله ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع مناقصه : انجام امور خدمات امداد در سطح استان ( به استثنای شهرستان همدان ) بر اساس دستورالعمل شورای عالی کار سال 1397 

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. 

شرح مختصر کار: 

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 44/224/626/000 (چهل و چهار میلیارد و دویست و بیست و چهار میلیون و ششصد و بیست و شش هزار)ریال می باشد.  

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/211/232/000 (دو میلیارد و دویست و یازده میلیون و دویست و سی و دو هزار) ریال می باشد که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتی می باشد. 

3- مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد .  

4- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده الزامی است 

   

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند. 

 

 

تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 11 روز شنبه 14/07/1397 می باشد.  

محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اتاق 207 -  امورقراردادها می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد. 

*ضمنا هزینه درج آگهی به عهده پیمانکار برنده خواهد بود. 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8  8261075 3   ،    دورنویس :  38256207   = 081 

آدرس اینترنت :        WWW. nigc-hm . ir 

 

روابط  عمومی شرکت گاز استان همدان 

 

 

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان همدان است.
مجری سایت : شرکت سیگما